Muzeum balónového létání

Mauterndorf 185

17/01/2011
Přidal Adam

Historie létání v Čechách

Touha lé­tat je sta­rá ja­ko lid­stvo sa­mo. Li­dé se od pra­dáv­na sna­ži­li na­po­do­bit let ptá­ků. Mu­se­lo však při­jít mno­ho tra­gických osu­dů, aby zjis­ti­li, že na­po­do­bením le­tu ptá­ků ces­ta ne­ve­de. První lety bratrů Montgolfiérových Vysněnou ces­tu do vý­šin se po­daři­lo pře­ko­nat … Více